Bygget

A:rt Gymsal beholder estetikken og ivaretar kultur- og bygningsarven som den gamle vernede bygningen har. Den er nyskapende i form og innhold, hvor det gamle bygget er samstemt med den nye, innvendige konstruksjonen. Bygget er i tillegg teknisk og funksjonelt moderne i en harmonisk stil som passer med denne opprinnelig estetikken. 

Arkitekt: » Arkitekt Jim Myrstad AS. 
A:RT GYMSAL er inspirasjon. 

 

Konsept

A:rt Gymsal er et unik konsept av en mangfoldig samlokalisering av kulturelle og kunnskapsintensive næringer som er i drift i Harstad. Virksomhetene innbærer skapning, forming, formidling og utstilling av produkter, tjenester og kunstverk. A:rt Gymsal ligger i forkant av kreativbasert næringsvirksomhet for vår region og er et ledende miljø innen kunst- og kulturnæringer i et internasjonalt perspektiv hvor det er fokus på kvalitet og design på et internasjonalt nivå.

 

Synergi

Et resultat av sjangeroverskridende kulturaktører, med virksomheten i et bygg, er en naturlig synergieffekt. A:rt Gymsal er postitiv økonomisk teori i praksis. Det legges stor vekt på nettverkssamarbeid med andre miljøer lokalt, nasjonalt og regionalt for å skape best mulig kompetansegrunnlag og formidling av nye kunst-og kulturinitiativer.

 

Om selskapet

ArtGymsal AS er 100% eid av Hålogaland Kraft AS.

Styret:
Rolf Inge Roth, styreleder
Bjørn-Erik Olsen, styremedlem

Daglig leder:
Georg Kanstad