Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity. “ 

- Charles Mingus

 

Bedrifter

HIPP HURRA - Design & kommunikasjon

Mivhel Diniz de Carvalho / Anita Tennbakk

Christel Boquist Interiørdesign

Christel Boquist

Sivilingeniør Vang

Knut Vang

NORUT Northern Research Institute

Heidi Rapp Nilsen

Mansard Management

Anders Eriksson

Kaurin Consulting

Rolf-Terje Gjeitanger Kaurin

Symetri

Håvard Dagsvik

Galleri Bergsmo

Trym Ivar Bergsmo

Bygningen i seg selv er en kilde til inspriasjon. Estetikken og kultur- og bygningsarven som denne gamle vernede gymsalen har er beholdt og ivaretatt. Den er nyskapende i form og innhold, hvor det gamle bygget er samstemt med den nye, innvendige konstruksjonen. Bygget er i tillegg teknisk og funksjonelt moderne i en harmonisk stil som passer med denne opprinnelig estetikken. 

 

 A:RT GYMSAL er inspirasjon. “  

Arkitekt Jim Myrstad