norsk | engelsk

christel boquist interiør design

Internasjonal design med en nordisk gnist.

Christel Boquist
+47 9187 0073
http://www.christelboquist.no
christel boquist interiør design

Cutting edge international design with nordic essence.
hipp hurra! as

Ja, vi ELSKER design og ideer! 3 grafiske designere med bakgrunn fra grafisk design, kunst, illustrasjon og typografi. Sammen utgjør vi et spennende og utradisjonelt reklamebyrå. Gjennom en blanding av lek og seriøsitet er vårt mål å alltid levere velfungerende og gjerne uventede produksjoner for - og sammen med - våre kunder.

Michel Diniz de Carvalho
+47 9937 8727
Geir Samuelsen
+47 9950 5366
Anita Tennbakk
+47 9758 6799
http://www.hipphurra.as
hipp hurra! as

Yes, we LOVE design and ideas! 3 graphic designers with backgrounds in design, art, illustration, typography and webdesign. Together we make an exiting and untraditional graphic design agency. Through a mix of fun and seriousity our goal is too always create good and unexpected solutions to satisfy all client's needs.
norut – Northern Research Institute

Norut – Northern Research Institute - er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonskonsern med 130 medarbeidere, lokalisert i alle de tre nordnorske fylkene. Norut bygger på 30 års erfaring og ivaretar både grunnforskning, anvendt forskning og kommersialisering. Våre kunder er myndigheter, forvaltning og næringsaktører i Norge og utlandet.

Heidi Rapp Nilsen
+47 4168 8207
http://norut.no/
norut – Northern Research Institute

Norut is a multi-disciplinary research and innovation group, consisting of 130 employees, located in the three North Norwegian counties. Norut, which has 30 years’ experience, carries out basic research, applied research and commercialisation. Our clients are public sector authorities and industry and business actors in Norway and abroad.
pricom as

Webprogrammering, produksjon og publiseringsverktøy med spesial tilpassing til brukerens behov.

Einar Nymoen
+47 9707 7887
http://www.pricom.no
pricom as

Web programming, production and publishing tools tailored to each client´s personal needs.
roanne o´donnell

O'Donnells kunstverk har fokus i en studie av begrensninger og muligheter. Den teoretiske undersøkelse i hennes kunst gir henne en platform for formidling variert presentasjoner, foredrag og kurs. Basert på analyse, forståelse og kommunikasjon av kunstspråket, Roanne tilbyr forelesning om hvordan de verktøy kan benyttes i en profesjonell, kreativ kontekst.

Roanne O´Donnell
+47 9758 2555
roanne o´donnell

As a painter, Roanne O'Donnell's work is centered in the exploration of relationships within a confined space. The theoretic investigation in her paintings and her art academic background is the basis for her work as lecturer. Her business lectures and courses deal with how to utilise the language of visual arts and understand it's implication within a creative corporate context.
sivilingeniør VANG

Arkitekt- og ingeniørtjenester. 3D visualisering, digitale tegninger, prosjektledelse, prosjektering, byggesøknader for ALLE! Vi lager profesjonelle presentasjoner av dine idéer!

Knut Vang
+47 9593 5435
sivilingeniør VANG

Architect and engineer. 3D visualising, digital drawings, project leadership, project management, building applications manager for all building projects! We create professional presentations of your ideas!

contact
Administration:  + 47 770042536  / + 47 915 61118
For all other contacts, see companies

Asbjørn Selsbanes gate 16, 9406 Harstad - Norway
Postboks 1057, 9480 Harstad
post@artgymsal.no

developed by pricom.no - designed by hipphurra.as - copyright © 2007 a:rt gymsal